wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir
25 martie 2019

Sanatate

În prezent, Asociația pentru Implementarea Democrației implementează împreună cu Ministerul Sănătății, proiectul „Bună Guvernare prin Integritate și Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”.

Acest proiect reprezintă o inițiativă inovativă și de anvergură, în contextul eforturilor anticorupție ale României din ultimii ani şi al responsabilităților asumate de ţara noastră în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare cu Comisia Europeană.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice din sistemul sanitar românesc prin sprijinirea procesului de descentralizare sectorială și promovarea integrității și a responsabilității în cheltuirea fondurilor publice.

În cadrul proiectului, sunt în curs de elaborare o serie de propuneri de politică publică având ca obiect diminuarea fenomenului plăților „informale”, propuneri ce vizează în special operaționalizarea Consiliilor Etice din cadrul spitalelor publice – ca mecanisme de feedback al pacienților cu privire la încălcări ale drepturilor acestora.