wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir
25 martie 2019

Educatie

În ceea ce priveşte consolidarea integrităţii, promovarea valorilor etice, prevenirea şi combaterea corupţiei, rolul educaţiei şi necesitatea reformării sistemului educaţional au devenit cu atât mai pregnante în contextul eforturilor României şi a angajamentelor asumate de ţara nostră în domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu precădere în ultimii ani.

Activităţile Asociației pentru Implementarea Democrației vizează reforma educațională prin promovarea integrității la nivelul sectorului educațional prin activități de informare, conștientizare și instruire, activități de diagnoză și evaluare a zonelor cu vulnerabilități la corupție, realizarea de analize şi studii în domeniul educației și integrității la nivelul sectorului educațional, participare la elaborarea și monitorizarea de politici publice aferente sectorului educațional (susținerea măsurilor de introducere a supravegherii video în cadrul examenelor naționale, implicare directă în procesul de elaborare a Strategiei Anticorupție în Educație șa).

Unul dintre demersurile AID în domeniul educaţiei este proiectul „Prevenirea corupției în educație prin formare, informare și responsabilizare”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Capacității Administrative”. Beneficiarul acestui proiect a fost Ministerul Educației Naționale, Asociația pentru Implementarea Democrației fiind partenerul acestuia, alături de Universitatea Titu Maiorescu.

Experții organizației noastre au participat la activitățile de evaluare și diagnoză a factorilor care favorizează corupția la nivelul sectorului educațional preuniversitar, la procesul de elaborare a Strategiei Anticorupție în Educație și la organizarea consultărilor publice cu privire la conținutul strategiei, la activitățile de comunicare și conștientizare cu privire la fenomenul corupției derulate în cadrul proiectului, la activitățile de instruire a personalului din sectorul educațional preuniversitar.

Asociația pentru Implementarea Democrației a contribuit substanțial la elaborarea Strategiei Anticorupție în Educație, document strategic de referință pentru perioada 2013-2015. În vederea dezvoltării documentului strategic, a fost organizat la București un seminar național anticorupție având 6 ateliere de lucru în cadrul cărora au fost colectate propunerile factorilor cointeresați din cadrul sectorului educațional preuniversitar cu privire la conținutul strategiei anticorupție în educație.

După elaborarea proiectului strategiei, în regiunile de dezvoltare ale României, AID a organizat 10 dezbateri în vederea consultării factorilor interesați cu privire la conținutul strategiei anticorupție în educație, dezbateri la care au participat 389 de factori cointeresați din sectorul educațional (părinți, elevi, cadre didactice, reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene, reprezentanți ai mass-media), asigurându-se în acest fel un amplu proces de consultare publică cu privire la conținutul documentului strategic.

În același timp, AID a fost responsabilă în cadrul proiectului și de realizarea activităților de comunicare și informare, elaborând strategia de comunicare a proiectului, planul de acțiune aferent, contribuind la organizarea evenimentelor și la realizarea campaniei de conștientizare „Învățământul românesc nu e de vanzare!”. Mai multe detalii despre campanie, aici.