wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir
25 martie 2019

Centrul national pentru integritate

Proiectul „Politici publice alternative pentru îmbunătățirea cadrului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar particular (EDU-PART)”

Asociația Centrul pentru Integritate (ACI) implementează, în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN), proiectul cu titlul „Politici publice alternative pentru îmbunătățirea cadrului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar particular (EDU-PART)” – cod SIPOCA/SMIS 2014+: 231/112698.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 988.429,80 de lei, din care 950.412,20 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020, Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Durata de implementare a proiectului este de 15 luni, începând cu data de 22 Iunie 2018.

Prin implementarea proiectului se urmărește creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței cadrului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar particular prin dezvoltarea, promovarea și acceptarea de propuneri de politici publice alternative în cadrul unui proces decizional participativ și consultativ, având ca beneficiari ONG-uri – inclusiv școli organizate juridic ca asociații, fundații, parteneri sociali, împreună cu decidenți din administrația publică (Ministerul Educației Naționale și/sau instituțiile aflate în subordonarea și coordonarea MEN), toți aceștia fiind activ implicați în calitate de reprezentanți ai grupului ținta, în vederea dezvoltării și introducerii de sisteme și standarde comune pentru asigurarea unei educații de calitate în învățământul preuniversitar particular din România, în concordanță cu SCAP.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • 1. Dezvoltarea unui mecanism de interacțiune și consultare dintre societatea civila (160 reprezentanți ONG – inclusiv scoli organizate juridic ca asociații, fundații, parteneri sociali) și decidenți din autoritățile și instituțiile publice (44 reprezentanți ai MEN,ISJ, ARACIP) – în vederea identificării/analizării problemelor existente și a propunerilor de îmbunătățire a politicilor ce privesc învățământul preuniversitar particular din România și a unei proceduri de interacțiune între ONG-uri, parteneri sociali și MEN pentru susținerea și promovarea inițiativelor de reforma ce privesc învățământul particular preuniversitar;
 • 2. Dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern: analiza privind învățământul preuniversitar particular în România și alte state europene, elaborarea, promovarea și acceptarea a 2 propuneri de politici publice alternative privind învățământul preuniversitar particular din România;
 • 3. Creșterea capacitații a 60 de ONG-uri și parteneri sociali de a se implica în procesele decizionale ce privesc învățământul preuniversitar particular, prin instruire și activități comune ce au ca scop inițierea, formularea și promovarea de propuneri de politici publice alternative la politicile Guvernului (conform SCAP), cât și monitorizarea politicilor guvernamentale din acest domeniu.

În acest sens, prin implementarea activităților proiectului, se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

 • Instruirea unui număr de 160 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali în domeniul inițierii, formulării și promovării de propuneri de politici publice alternative la politicile Guvernului, cât și al monitorizării politicilor guvernamentale din acest domeniu;
 • Elaborarea a două propuneri de politici publice alternative vizând învățământul preuniversitar particular din România, prezentate în cadrul unui proces consultativ cu participarea a 160 reprezentanți ONG (inclusiv școli organizate juridic ca asociații, fundații, parteneri sociali) și a 44 reprezentanți ai MEN, ISJ, ARACIP, acceptate la nivelul Ministerului Educației Naționale sau a entităților aflate în subordinea sau coordonarea MEN și avute în vedere în stabilirea politicilor educaționale;
 • Elaborarea unei proceduri de interacțiune între ONG-uri, parteneri sociali și MEN, pentru susținerea și promovarea inițiativelor de reformă ce privesc învățământul particular universitar;
 • Creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Livrabile elaborate în cadrul proiectului:

În cadrul proiectului au avut loc o serie de evenimente după cum urmează:

 • 8 dezbateri regionale în București-Ilfov (09.08.2019), Brașov (12.08.2019), Oradea (14.08.2019), Bacău (19.08.2019), Buzău (21.08.2019), Slatina (23.08.2019), Timișoara (26.08.2019) și Giurgiu (28.08.2019);
 • 8 sesiuni de instruire organizate la nivel regional în București-Ilfov (08.08.2019-09.08.2019), Brașov (11.08.2019-12.08.2019), Oradea (13.08.2019-14.08.2019), Bacău (18.08.2019-19.08.2019), Buzău (20.08.2019-21.08.2019), Slatina (22.08.2019-23.08.2019), Timișoara (25.08.2019-26.08.2019) și Giurgiu (27.08.2019-28.08.2019);
 • 5 întâniri de lucru organizate la sediul Ministerului Educației și Cercetării în vederea elaborării livrabilelor aferente proiectului;
 • 1 conferință de diseminare a rezultatelor proiectului.

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact din partea ACI este: Simona-Gabriela Cumpănașu – Manager proiect, e-mail: [email protected]

Alte comunicări relevante pot fi descărcate de aici: comunicat de lansare; comunicat de finalizare; articol promovare în media.