wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul ”Dezvoltarea socio-economică a comunităţilor prin înfiinţarea de întreprinderi sociale”

Asociația pentru Implementarea Democrației (AID România) implementează, în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, proiectul cu titlul„Dezvoltarea socio-economică a comunităților prin înființarea de întreprinderi sociale” – cod SMIS 2014+: 128430. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.871.400,00 lei, din care 11.790.690,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și Citește mai mult despreProiectul ”Dezvoltarea socio-economică a comunităţilor prin înfiinţarea de întreprinderi sociale”[…]