wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul „Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunităţi prospere şi integrate”

Asociația pentru Implementarea Democrației (AID România) implementează, în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, proiectul cu titlul „Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate” – cod SMIS 2014+: 126248. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.277.069,00 lei, din care 11.285.508,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și Citește mai mult despreProiectul „Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunităţi prospere şi integrate”[…]