wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul„Noi perspective în educație – NPE”, cod SIPOCA 398 / cod MySMIS 116793

Asociația pentru Implementarea Democrației, implementează în calitate de partener al Ministerului Educației Naționale, proiectul cu titlul „Sistem de management al calitățiipentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate”, cod SIPOCA 398/cod MySMIS 116793.  Valoarea totală eligibilă a proiectuluieste de 3.000.000,00 lei, din care 2.506.078,48 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă Citește mai mult despreProiectul„Noi perspective în educație – NPE”, cod SIPOCA 398 / cod MySMIS 116793[…]