wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul „PAC: Implicarea comunității și planificare strategică – O primărie mai aproape de cetățeni!” cod SIPOCA 821 / cod MySMIS 135765

Municipiul Alexandria, în calitate de beneficiar, implementează în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației, proiectul cu titlul „PAC: Implicarea comunității și planificare strategică – O primărie mai aproape de cetățeni!”, cod SIPOCA 821/cod MySMIS 135765.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.902.800,80 lei, din care 3.306.220,95 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 656,455.00 lei, din care 546.827,02 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 13.129,10 lei reprezintă contribuția proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 28 luni, începând cu data de 08 iulie 2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare și crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni în concordanță cu SCAP, la nivelul Primăriei Municipiului Alexandria.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

OS 1. Îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și a execuției bugetare la nivelul Primăriei Municipiului Alexandria. 

OS 2. Implementarea unor sisteme informatice pentru optimizarea modului de lucru intern al angajaților Primăriei Municipiului Alexandria, inclusiv prin digitalizarea arhivei de documente, precum și dezvoltarea și creșterea gradului de sofisticare a serviciilor online furnizate către cetățeni. 

OS 3. Îmbunătățirea abilitaților și cunoștințelor personalului din cadrul Primăriei municipiului Alexandria pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect și pentru gestionarea documentelor electronice. 

În acest sens, prin implementarea activităților proiectului, se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

  1. Rezultat proiect 1: Set de criterii pentru prioritizarea investițiilor în sectoarele educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu și transport), elaborat.
  2. Rezultat proiect 2: politici publice ce necesită resurse financiare din bugetele instituției aferente anilor 2021-2022, elaborate.
  3. Rezultat proiect 3: Plan strategic instituțional, elaborat.
  4. Rezultat de proiect 4: Strategie de dezvoltare locală a municipiului Alexandria (SDL) 2021 – 2027, elaborată.
  5. Rezultat proiect 5: Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), actualizat.
  6. Rezultat de proiect 6: Platformă informatică cu componente front-office și back-office, configurată și implementată.
  7. Rezultat de proiect 7: Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă.
  8. Rezultat de proiect 8: 125 persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria pentru procesarea cererilor în format electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect.

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact din partea partenerului AID România este: Cumpănașu Simona-Gabriela – Coordonator proiect partener, e-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *