wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, cod SIPOCA 694/ cod MySMIS 129694

Sectorul 3 al municipiului București, în calitate de beneficiar, implementează în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației, proiectul cu titlul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, cod SIPOCA 694/ cod MySMIS 129694.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4,393,356.54 lei, din care 3.495.320,83 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1,210,275.00 lei, din care 948.855,60 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 24.205,50 lei reprezintă contribuția proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni, începând cu data de 19 iunie 2019.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare, implementarea unitară a managementului calității și performanței și crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni în concordanță cu SCAP, la nivelul Sectorului 3 al municipiului București.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

OS 1. Îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și a execuției bugetare la nivelul Sectorul 3 al municipiului București.

OS 2. Implementarea unor sisteme de management al calității și performanței la nivelul Sectorul 3 al municipiului București.

OS 3. Implementarea unor sisteme informatice pentru optimizarea modului de lucru intern al angajaților Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București, inclusiv prin digitalizarea arhivei de documente, precum și dezvoltarea și creșterea gradului de sofisticare a serviciilor online furnizate către cetățeni.

OS 4. Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului Primăriei Sectorului 3 pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect și pentru gestionarea documentelor electronice.

În acest sens, prin implementarea activităților proiectului, se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

 1. Rezultat proiect 1: Analiza ex-post efectuată pentru politicile publice/strategiile/hotărârile de consiliu local elaborate/aprobate începând cu anul 2016, concretizată într-un document programatic „Radiografie a politicilor publice/strategiilor/hotărârilor de consiliu local elaborate/aprobate la nivelul PS 3 în perioada 2016 – 2019”.
 2. Rezultat proiect 2: Analize de impact pentru toate actele administrative cu caracter normativ ce vor fi emise în cursul anilor 2019, ulterior contractării proiectului, și 2020, elaborate.
 3. Rezultat proiect 3: Set de criterii pentru prioritizarea investițiilor în sectoarele educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu și transport), elaborat.
 4. Rezultat proiect 4: politici publice ce necesită resurse financiare din bugetele instituției aferente anilor 2020-2021, elaborate.
 5. Rezultat proiect 5: Plan strategic instituțional, elaborat.
 6. Rezultat proiect 6: Centru de tip „inovare și viziune civică”, înființat și operaționalizat la nivelul Primăriei Sectorului 3.
 7. Rezultat de proiect 7: Sisteme de management al calității și performanței ISO 9001:2015 și CAF, implementate la nivelul Primăriei Sectorului 3.
 8. Rezultat proiect 8: Document cu cerințe funcționale pentru configurarea fluxurilor interne de activități și documente, precum și pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office și back-office achiziționate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale.
 9. Rezultat proiect 9: Platformă informatică front-office de tip „portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de Primărie.
 10. Rezultat de proiect 10: Platformă informatică back-office pentru managementul fluxului de lucru al dosarelor, cu module pentru semnare electronică și management arhivă achiziționată, configurată, implementată și integrată cu platforma portal front-office.
 11. Rezultat de proiect 11: Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă.
 12. Rezultat de proiect 12: 550 persoane instruite din cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București pentru procesarea cererilor în format electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect.

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact din partea AID România este: Elia Ojog – Coordonator proiect, e-mail: [email protected]

Comunicatul privind lansarea proiectului poate fi descărcat de aici, iar afișul de dimensiuni A3 de aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *