wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul „Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica, integritatea și anticorupția în sistemul de educație” cod SIPOCA 576 / cod MySMIS 127148

Asociația pentru Implementarea Democrației, implementează alături de Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în calitate de parteneri ai Ministerului Educației Naționale, proiectul cu titlul „Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica, integritatea și anticorupția în sistemul de educație”, cod SIPOCA 576/cod MySMIS 127148.

Valoarea totală eligibilă a proiectuluieste de 4.892.870,30 lei, din care 4.099.805,03 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2.: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, conform ghidului solicitantului pentru Cererea de proiecte CP 11/2018 din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA).

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu data de 28 martie 2019.

Obiectivul generalal proiectului vizează creșterea capacitații instituționale a MEN de aplicare a normelor, mecanismelor șiprocedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție la nivelul activității sale manageriale și administrative, în concordanțăcu SCAP.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

 • OS1. Dezvoltarea si actualizarea unui cadru procedural unitar pentru asigurarea eticii, integrității și conduitei anticorupție în activitatea managerială și administrativă a MEN care reglementează organizarea și funcționarea sistemului de educație.
 • OS2. Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul personalului angajat al MEN.
 • OS3. Creșterea gradului de conștientizare publică a implementării măsurilor anticorupție în domeniul educație.

În acest sens, prin implementarea activităților proiectului, se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

 • Elaborarea unei metodologii de realizare a cercetării privind mecanismele de aplicare și de raportare a măsurilor de etică, integritate și prevenire a corupției promovate la nivelul MEN; 
 • Realizarea unui raport de diagnoză a mecanismelor existente în domeniul promovării măsurilor de etică, integritate și anticorupție la nivelul MEN;
 • Elaborarea unui raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în activitatea instituțională a MEN;
 • Elaborarea unui studiu al modelelor de etică, integritate și conduită anticorupție în gestionarea sistemului de educație din state membre UE;
 • Realizarea unor vizite de studiu externe pentru analiza de bune practici în instituții responsabile cu organizarea sistemului de educație din două țări membre UE; 
 • Organizarea a 8 dezbateri regionale;
 • Realizarea a 6 mecanisme și proceduri în domeniul conduitei anticorupție în activitatea managerială și administrativă a personalului angajat în funcții de conducere și execuție din MEN și instituții coordonate și subordonate;
 • Elaborarea unui Ghid privind prevenirea corupției, etica și integritatea în sistemul de învățământ;
 • Elaborarea unui suport de curs pentru îmbunătățirea cunoștințelor si a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției; 
 • Testarea și evaluarea a 300 de angajați ai MEN;
 • Acordarea a 300 de diplome/certificate de participare/absolvire;
 • Organizarea de mese rotunde regionale cu personalul MEN și factori interesați (din structuri coordonate și subordonate, parteneri sociali și ONG) din grupul țintă și grupul suport; 
 • Organizarea unui seminar național pentru revizuirea Planului național de integritate al MEN pentru implementarea SNA 2016-2020 în domeniul educație 
 • Organizarea de ateliere de lucru pentru identificarea de modalități și tematici de colaborare; 
 • Elaborarea unui acord cadru de colaborare încheiat între MEN – parteneri sociali –ONG- uri, pentru organizarea periodică a unor evenimente de consultare a factorilor implicați în procesul educațional și de implicare a acestora în procesele de luare a deciziilor aferente sectorului educațional în grupuri tematice de lucru, pe teme de etică, integritate și anticorupție în educație;
 • Realizarea unui acord cadru de colaborare încheiat între MEN – parteneri sociali –ONG- uri, promovat pe site-ul beneficiarului și al partenerilor implicați. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *