wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul„Noi perspective în educație – NPE”, cod SIPOCA 398 / cod MySMIS 116793

Asociația pentru Implementarea Democrației, implementează în calitate de partener al Ministerului Educației Naționale, proiectul cu titlul „Sistem de management al calitățiipentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate”, cod SIPOCA 398/cod MySMIS 116793. 

Valoarea totală eligibilă a proiectuluieste de 3.000.000,00 lei, din care 2.506.078,48 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020, Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP, prin contractul de finanțare nr. 304/28.12.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de finanțator și Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 563.509,00 lei, din care 463.791,48 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 11.270,18 lei reprezintă contribuția proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, începând cu data de 28 decembrie 2018.

Obiectivul general al proiectului vizează optimizarea și creșterea calității serviciilor oferite de administrația publică din domeniul educației prin crearea unui cadru normativ predictibil și stabil și prin dezvoltarea unei politici publice bazată pe orientările strategice în învățământul preuniversitar și universitar la orizontul 2030.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

  • OS.1   Realizarea analizei de sistem a actelor normative din învățământul preuniversitar și universitar pentru creșterea calității reglementarilor și optimizarea proceselor decizionale prin fundamentarea acestora. 
  • OS.2   Realizarea unei politici publice la orizontul 2030 în domeniul educației pentru implementarea unui cadru strategic unitar. 
  • OS.3   Sistematizarea, simplificarea și eficientizarea a 5 acte normative din domeniul educației, învățământ preuniversitar și universitar pentru dezvoltarea unui cadru normativ predictibil și stabil în administrația publică din domeniul educației. 
  • OS.4   Elaborarea studiului de impact ex-ante privind implementarea cadrului strategic propus pentru evaluarea impactului asupra societății și a bugetului și creșterea calității reglementărilor. 
  • OS.5   Dezvoltarea competențelor a 77 de angajați ai ministerului educației pentru îmbunătățirea proceselor din administrația publică. 

În acest sens, prin implementarea activităților proiectului, se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

  • Elaborarea unei propuneri de politici publice – Politica Educația 2030;
  • Realizarea unei analize de sistem a fondului activ al actelor normative din domeniul educației (învățământ preuniversitar, învățământ universitar);
  • Instruirea a 77 persoane, membri ai grupului țintă, cu privire la luarea deciziei în administrația publica-domeniul educațional, în relație cu patru aspecte cheie relevante: argumentarea intervenției legislative, natura și amploarea acesteia, prioritizarea și alocarea resurselor, programe și roluri instituționale;
  • Elaborarea unui studiu de impact ex-ante privind implementarea pachetului actelor normative sistematizate/simplificate și politica publică Educația 2030;
  • Sistematizarea și simplificarea actelor normative din domeniul învățământului preuniversitar și universitar.

Un comentariu la „Proiectul„Noi perspective în educație – NPE”, cod SIPOCA 398 / cod MySMIS 116793

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *