wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul „O primărie mai aproape de oameni la doar un click distanță” cod SIPOCA 661 / cod MySMIS 128825

Asociația pentru Implementarea democrației implementează în calitate de partener al Primăriei Sector 5, proiectul cu titlul „O primărie mai aproape de oameni la doar un click distanță”, cod SIPOCA 661/cod MySMIS 128825.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4,323,148.40 lei, din care 3.436.600,48 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1,369,890.00 lei, din care 1.073.993,76 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 27.397,80 lei reprezintă contribuția proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, începând cu data de 19 iunie 2019.

Obiectivul generalal proiectului vizează îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare, implementarea unitară a managementului calității și performanței și crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni în concordanță cu SCAP, la nivelul Primăriei Sectorului 5.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

OS 1. Îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și a execuției bugetare la nivelul Primăriei S5. 

OS 2. Implementarea unui sistem de management al calității și performanței la nivelul Primăriei S5. 

OS 3. Crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni prin dezvoltarea unui sistem de optimizare a proceselor. 

OS 4. Dezvoltarea competențelor angajaților din cadrul PS 5 cu privire la utilizarea funcționalităților platformei dezvoltate în cadrul proiectului și cu privire la implementarea standardelor de management al calității CAF și ISO 9001:2015. 

Documente în consultare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *