wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul „Sistem de management al calității pentru MEN și structuri subordonate – CAF”

Asociația pentru Implementarea Democrației, implementează în calitate de partener al Ministerului Educației Naționale, proiectul cu titlul „Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate”, cod SIPOCA 397/cod MySMIS 116834.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.081.619,51 lei, din care 3.404.514,47 lei  reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020, Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1.392.366,00, din care 1.364.518,68 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 27.847,32 lei reprezintă contribuția proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, începând cu data de 28 decembrie 2018.

Obiectivul general al proiectului vizează realizarea sistemului de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structurilor subordonate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  1. Implementarea CAF, ca instrument de management strategic și management al performanței în administrația publică – CAF adaptat la sistemul de educație.
  2. Creșterea competențelor personalului, prin activități de instruire specifică, pentru utilizarea instrumentelor de managementul calității.
  3. Promovarea/diseminarea bunelor practici ale managementului de tip CAF.

În acest sens, prin implementarea activităților proiectului, se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

  1. O analiză a bunelor practici la nivel european în ceea ce privește sistemele și instrumentele de management al calității în educație, cu accent pe procesul de implementarea a CAF.
  2. Sistem unitar de management al calității și performanței CAF implementat în Ministerul Educației Naționale.
  3. Sistem unitar de management al calității și performanței CAF implementat în 42 ISJ și 42 CCD.
  4. Sistem unitar de management al calității și performanței CAF implementat în 12 instituții subordonate Ministerului Educației Naționale.
  5. O conferință de bune practici în implementarea sistemului de management al calității-CAF.
  6. Un ghid de bune practici în implementarea sistemului de management al calității-CAF.
  7. 10 sesiuni de formare organizate cu 200 de persoane din MEN, ISJ, CCD și instituții subordonate în implementarea sistemului de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate – CAF.

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact din partea AID România este: Simona-Gabriela Cumpănașu – Coordonator proiect partener, e-mail: [email protected].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *