wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul ”Dezvoltarea socio-economică a comunităţilor prin înfiinţarea de întreprinderi sociale”

Asociația pentru Implementarea Democrației (AID România) implementează, în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, proiectul cu titlul„Dezvoltarea socio-economică a comunităților prin înființarea de întreprinderi sociale” – cod SMIS 2014+: 128430.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.871.400,00 lei, din care 11.790.690,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcieiObiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabilă.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 14 februarie 2019.

Obiectivul general al proiectului consta in infiintarea a 21 de noi intreprinderi sociale sustenabile in mediul urban si/sau rural din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest, respectiv in localitati urbane si/sau rurale din judetele Alba, Neamt, Vaslui, Giurgiu, Tulcea, Valcea si Arad. Efectul pozitiv pe termen lung al implementarii proiectului consta in generarea a minimum 105 de locuri de munca sustenabile pentru locuitorii celor 7 judete din cele 6 regiuni de dezvoltare (asigurand pentru acestea promovarea unei cresteri economice competitive si stimularea activitatii economice prin asigurarea disponibilitatii unei forte de munca „gata de lucru”, care sa raspunda nevoilor in crestere ale mediului de afaceri) si in oferirea unor servicii deficitare la un pret accesibil pentru familiile din mediul rural si urban. 

Obiective specifice:

OS 1. Constituirea in mod transparent si participativ a 21 de intreprinderi sociale in mediul rural si/sau urban din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest, respectiv in localitati urbane si/sau rurale din judetele Alba, Neamt, Vaslui, Giurgiu, Tulcea, Valcea si Arad. Datorita beneficiilor multiple pe care le pot aduce comunitatii (crearea de locuri de munca sustenabile pentru persoane din grupurile vulnerabile pe piata muncii, asigurarea unor bunuri/servicii deficitare in comunitati la preturi/tarife accesibile datorita adaosului comercial scazut, valorificarea unor resurse locale insuficient/ineficient exploatate) intreprinderile sociale sunt prin definitie organizatii “multi-stakeholder” ce implica mai multe parti interesate din comunitatea in care vor functiona: viitori/potentiali angajati, clienti, furnizori, parteneri de afaceri, autoritati locale. De aceea procesul de constituire a unor astfel de entitati trebuie sa fie unul transparent si participativ pentru a oferi tuturor partilor interesate oportunitatea de a-si exprima asteptarile cu privire la functionarea acestora. Beneficiul direct pentru grupul tinta al proiectului consta in faptul ca prin participarea la intalnirile publice organizate in cadrul proiectului in comunitate, acestia vor avea posibilitatea sa contribuie la conceperea viitorului lor loc de munca si sa isi atraga viitorii clienti de la bun inceput. Aceste intalniri publice de informare si consultare a comunitatii cu privire la constituirea intreprinderilor sociale vor contribui si la promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel local. 

OS 2. Atingerea pana la sfarsitul proiectului a pragului de rentabilitate de catre cele 21 de intreprinderi sociale nou infiintate. Beneficiile pentru grupul tinta ce vor deriva din atingerea pragului de rentabilitate de catre intreprinderile sociale vor consta in stabilitatea a 105 locuri de munca nou create in localitati urbane si/sau rurale din judetele Alba, Neamt, Vaslui, Giurgiu, Tulcea, Valcea si Arad si in sustenabilitatea serviciilor oferite comunitatilor tinta. Pentru cresterea productivitatii muncii necesara pentru atingerea pragului de rentabilitate, membrii grupului tinta vor urma un program de formare antreprenoriala dedicat dezvoltarii competentelor antreprenoriale. Prin obtinerea unei calificari profesionale de catre persoanele din grupul tinta, acest obiectiv va contribui direct la atingerea obiectivului specific 4.16: consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de functiona intr-o maniera auto-sustenabila. 

OS 3. Aderarea intrerpinderilor sociale dezvoltate in cadrul proiectului la retelele regionale de intreprinderi sociale existente. Prin aderarea la retelele regionale de intreprinderi sociale existente, grupul tinta va avea posibilitatea schimbului de experienta cu alte persoane implicate in economia sociala, in special in ceea ce priveste bunele practici, incheierea de parteneriate comerciale, o mai buna promovare a afacerii si influentarea cadrului normativ de functionare a economiei sociale. Astfel, acest obiectiv contribuie in mod direct la incurajarea cooperarii intre organizatii, actiune ce vizeaza dezvoltarea domeniului economiei sociale. 

Rezultate 

R1. Informarea publicului cu privire la activitatile si oportunitatile oferite prin proiect si selectarea grupului tinta: 1 metodologie de selectie a grupului tinta, elaborata; 105 persoane informate cu privire la activitatile si oportunitatile oferite prin proiect, selectate pentru a face parte din grupul tinta.
Rezultate complementare R1, corespunzatoare activitatilor:
A1, sub-activitatea 1.2.: 2 comunicate de presa (inceperea si finalizarea proiectului) publicate pe site-ul web al solicitantului; o sectiune dedicata proiectului pe site-ul web al solicitantului, creata; 2 roll-up-uri si 25 afise de tip A3, realizate; 1 conferinta nationala de inchidere a proiectului, realizata.
A2, sub-activitatea 2.1.: 7 conferinte de informare cu participarea a aprox. 210 persoane, organizate.
A2, sub-activitatea 2.2.: aprox. 210 persoane testate in vederea evaluarii potentialului antreprenorial; 105 persoane selectate spre a face parte din grupul tinta al proiectului. 

R2. Dezvoltarea de competente antreprenoriale pentru membrii grupului tinta: 1 metodologie de desfasurare a programului de formare, elaborata; 1 suport de curs privind dezvoltarea competentelor antreprenoriale, elaborat; 105 participanti, membri ai grupului tinta, absolventi ai programului de formare derulat in cadrul proiectului si certificati la finalizarea acestuia.
Rezultate complementare R2, corespunzatoare activitatilor: 

A2, sub-activitatea 2.3.: 1 suport de curs, elaborat; 1 procedura de desfasurare a cursurilor, elaborata; 5 grupe de curs a cate 21 participanti, constituite; 105 certificate de absolvire pentru ocupatii specifice sectorului economiei sociale, recunoscute de ANC, emise. 

R3. Cresterea numarului de entitati de economie sociala: 1 metodologie de desfasurare a concursului de planuri de afaceri, elaborata; 1 concurs de planuri de afaceri derulat, 21 de planuri de afaceri selectate spre finantare si 21 de noi intreprinderi sociale infiintate si sprijinite pentru a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.
Rezultate complementare R3, corespunzatoare activitatilor: 

A2, sub-activitatea 2.4.: 1 metodologie de desfasurare a concursului de planuri de afaceri, elaborata; 1 concurs de planuri de afaceri derulat, 21 de planuri de afaceri selectate spre finantare;
A3, sub-activitatea 3.1.: 1 metodologie de desfasurare a procesului de consiliere si mentorat, elaborata; 7 ateliere de lucru, organizate, 21 persoane beneficiare a serviciilor personalizate de consiliere/mentorat;
A3, sub-activitatea 3.2.: 21 de IS/ISI infiintate conform legii nr. 219/2015; 21 de contracte de subventie semnate; 21 de IS/ISI beneficiare a unei vizite de asistenta tehnica privind implementarea contractului de subventie; 21 de IS/ISI beneficiare a ajutorului de minimis. 

R4. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii intrepreinderilor sociale si crearea de noi locuri de munca: 1 metodologie de monitorizare a functionarii si dezvoltarii IS/ISI infiintate, elaborata si implementata; 105 locuri de munca create in cadrul entitatilor de economie sociala nou infiintate.
Rezultate complementare R4, corespunzatoare activitatilor: 

A4, sub-activitatea 4.1.: 1 metodologie de de monitorizare a functionarii si dezvoltarii IS/ISI infiintate; 21 de entitati de economie sociala, monitorizate; 105 locuri de munca, create si mentinute. 

Activităţi finanţate 

Activitatea 1 – Managementul proiectului; 

1.1.  Asigurarea managementului proiectului;

1.2.  Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului; 

Activitatea 2 – Implementarea unui program de formare in domeniul competentelor antreprenoriale pentru 105 persoane si organizarea unui concurs de planuri de afaceri;

2.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului;

2.2. Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala;

2.3. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in domeniul economiei sociale si a altor abilitati specific;

2.4. Dezvoltarea platformei dedicate concursului de planuri de afaceri, evaluarii si monitorizarii implementarii planurilor de afaceri; 2.5. Evaluarea si selectarea a 21 de planuri de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului; 

Activitatea 3 – Acordarea sprijinului necesar implementarii planurilor de afaceri selectate spre finantare;

3.1. Furnizarea, de catre administratorul schemei pentru entitati ale economiei sociale, a serviciilor personalizate de consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri;

3.2. Asigurarea infiintarii si demararii functionarii entitatilor de economie sociala ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului, semnarea contractelor de subventie si acordarea ajutoarelor de minimis; 

Activitatea 4. Monitorizarea functionarii, dezvoltarii si sustenabilitatii afacerilor finantate in cadrul proiectului;

4.1. Monitorizarea functionarii, dezvoltarii si sustenabilitatii afacerilor finantate in cadrul proiectului. 

Stadiul proiectului:

  • În data de 19.12.2019, la Hotelul Esplanada, Strada Portului, Tulcea, județul Tulcea, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
  • În data de 18.12.2019, la Centrul de Afaceri, Bulevardul București nr. 57, Giurgiu, județul Giurgiu, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
  • În data de 16.12.2019, la Hotelul Phoenix, Calea Aurel Vlaicu 267, Arad, județul Arad, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
  • În data de 15.12.2019, la Hotelul Parc, Strada Primăverii, nr. 4, Alba Iulia, județul Alba, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
  • În data de 14.12.2019, la Hotelul Sofian, Strada Știrbei Vodă, Râmnicu-Vâlcea, județul Vâlcea, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
  • În data de 12.12.2019, la Hotelul Racova, Strada Ștefan cel Mare nr. 69, Vaslui, județul Vaslui a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
  • În data de 11.12.2019, la Hotelul Central Plaza Hotel, Piața Petrodava 1-3, Piatra Neamț, județul Neamț, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.

Întrucât nu a fost întrunit numărul minim de persoane eligibile conform angajamentelor asumate prin Cererea de finanțare și Metodologia de selecție a grupului țintă, AID România informează că:

  • se vor decala activitățile, inclusiv sesiunile de instruire în cadrul proiectului;
  • se va prelungi perioada de înscriere în grupul țintă până la atingerea numărului minim de persoane înscrise, inclusiv depunerea formularelor;
  • se va relua activitatea privind cursurile de formare profesională în domeniul Antreprenoriatului social de îndată ce grupul țintă a fost întrunit cu informarea în timp util a celor înscriși.

AID România informează toate persoanele interesate că data de 10.07.2020 este ultima zi de înscriere în Grupul Țintă al proiectului ID 128430, întrucât s-a întrunit numărul de persoane necesare constituirii acestuia, asumat prin Cererea de finanțare. Astfel, dosarele ce vor fi depuse în format fizic/electronic după data de 10.07.2020, ora 17:00, vor face parte din grupul țintă de rezervă al proiectul, trecând pe un loc eligibil numai în situația în care o persoană înscrisă  renunță la calitatea de membru GT. Pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta telefonic/via e-mail.

Documente în consultare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *