wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Proiectul „Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunităţi prospere şi integrate”

Asociația pentru Implementarea Democrației (AID România) implementează, în calitate de beneficiar/lider de parteneriat, proiectul cu titlul „Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate” – cod SMIS 2014+: 126248.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.277.069,00 lei, din care 11.285.508,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăcieiObiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabilă.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 08 februarie 2019.

Proiectul se încadrează în „Axa prioritară nr. 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei” a Programului Operational Capital Uman în prioritatea de investiţii – „9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale înîntreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă”.
Proiectul propus contribuie la realizarea obiectivului specific al programului „O.S. 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de afuncţiona într-o manieră auto sustenabilă”. 

Obiectivul general al proiectului constă în înfiinţarea a 21 de noi întreprinderi sociale sustenabile în mediul urban şi/sau rural din cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Sud-Vest Oltenia). Efectul pozitiv pe termen lung al implementării proiectului constă în generarea a minimum 105 de locuri de muncă sustenabile pentru locuitorii celor 7 regiuni de dezvoltare (asigurând pentru acestea promovarea unei creşteri economice competitive şi stimularea activităţii economice prin asigurarea disponibilităţii unei forţe de muncă „gata de lucru”, care să răspundă nevoilor în creştere ale mediului de afaceri) şi în oferirea unor servicii deficitare la un preţ accesibil pentru familiile din mediul rural şi urban. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivul specific 1. Constituirea în mod transparent şi participativ a 21 de întreprinderi sociale în mediul rural şi urban din cele 7 regiuni de dezvoltare mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Sud-Vest Oltenia). Datorită beneficiilor multiple pe care le pot aduce comunităţii (crearea de locuri de muncă sustenabile pentru persoane din grupurile vulnerabile pe piaţa muncii, asigurarea unor bunuri/servicii deficitare în comunităţi la preţuri/tarife accesibile datorită adaosului comercial scăzut, valorificarea unor resurse locale insuficient/ineficient exploatate) întreprinderile sociale sunt prin definiţie organizaţii “multi-stakeholder” ce implică mai multe părţi interesate din comunitatea în care vor funcţiona: viitori/potenţiali angajaţi, clienţi, furnizori, parteneri de afaceri, autorităţi locale. De aceea procesul de constituire a unor astfel de entităţi trebuie să fie unul transparent şi participativ pentru a oferi tuturor părţilor interesate oportunitatea de a-şi exprima aşteptările cu privire la funcţionarea acestora. Beneficiul direct pentru grupul ţintă al proiectului constă în faptul că prin participarea la întâlnirile publice organizate în cadrul proiectului în comunitate, aceştia vor avea posibilitatea să contribuie la conceperea viitorului lor loc de muncă şi să îşi atragă viitorii clienţi de la bun început. Aceste întâlniri publice de informare şi consultare a comunităţii cu privire la constituirea întreprinderilor sociale vor contribui şi la promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel local. 

Obiectivul specific 2. Atingerea până la sfârşitul proiectului a pragului de rentabilitate de către cele 21 de întreprinderi sociale nou înfiinţate. Beneficiile pentru grupul ţintă ce vor deriva din atingerea pragului de rentabilitate de către întreprinderile sociale vor consta în stabilitatea a 105 locuri de muncă nou create şi în sustenabilitatea serviciilor oferite comunităţilor ţintă. Pentru creşterea productivităţii muncii necesară pentru atingerea pragului de rentabilitate, membrii grupului ţintă vor urma un program de formare antreprenorială dedicat dezvoltării competenţelor antreprenoriale. Prin obţinerea unei calificări profesionale de către persoanele din grupul ţintă, acest obiectiv va contribui direct la atingerea obiectivului specific 4.16: consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă. 

Obiectivul specific 3. Realizarea unor reţele regionale de întreprinderi sociale. AID România în calitate de beneficiar al proiectului va participa la constituirea unor reţele regionale de entităţi de economie socială funcţionale care va aduce ca beneficiu pentru grupul ţintă posibilitatea schimbului de experienţă cu alte persoane implicate în economia socială, bune practici, încheierea de parteneriate comerciale, o mai bună promovare a afacerii şi în influenţarea cadrului normativ de funcţionare a economiei sociale. Cum din aceasta reţea vor face parte antreprenori sociali diverşi, acest obiectiv va contribui în mod direct la încurajarea cooperării între organizaţii, acţiune ce vizează dezvoltarea domeniului economiei sociale. 

Rezultate așteptate

 • Rezultat 1: Informarea publicului cu privire la activităţile şi oportunităţile oferite prin proiect şi selectarea grupului ţintă: 105 persoane selectate pentru a face parte din grupul ţintă al proiectului.

Rezultate complementare R1, corespunzătoare activităţilor:

A1, sub-activitatea 1.1. – 2 comunicate de presă publicate (începerea şi finalizarea proiectului), o secţiune dedicată proiectului pe site-ul web al Beneficiarului, 2 roll-up-uri, 25 de afişe de tip A3, 1 conferinţă naţională de închidere a proiectului. 

A2, sub-activitatea 2.1. – 7 conferinţe regionale de informare organizate cu participarea a 210 persoane dintre care vor fi selectaţi membrii grupului ţintă.
A2, sub-activitatea 2.2. – 210 persoane testate în vederea evaluării potenţialului antreprenorial; 105 persoane selectate în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială. 

 • Rezultat 2: Dezvoltarea de competenţe antreprenoriale pentru grupul ţintă: 105 participanţi, absolvenţi ai programului de formare derulat în cadrul proiectului.


Rezultate complementare R2, corespunzătoare activităţilor:

A2, sub-activitatea 2.3. – 1 suport de curs, elaborat; 1 procedură de desfăşurare a cursurilor, dezvoltată; 5 grupe de curs în domeniul dezvoltării competenţelor antreprenoriale specifice economiei sociale, constituite; 105 certificate de absolvire pentru ocupaţii specifice sectorului economiei sociale emise, recunoscute de ANC; 

 • Rezultat 3: Creşterea numărului de entităţi de economie socială: 1 concurs de planuri de afaceri derulat, 21 de planuri de afaceri selectate spre finanţare şi 21 de noi întreprinderi sociale înfiinţate şi sprijinite pentru a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.

Rezultate complementare R3, corespunzătoare activităţilor:

A2, Sub-activitatea 2.4. – 1 platformă dedicată concursului de planuri de afaceri şi monitorizării online, dezvoltată. 

A2, Sub-activtatea 2.5. – 1 metodologie de selecţie şi evaluare planuri de afaceri elaborată, 1 concurs de planuri de afaceri desfăşurat; 21 de planuri de afaceri propuse de reprezentanţi ai grupului ţintă – aprobate spre finanţare.
A3, Sub-activitatea 3.2. – 21 de IS/ISI înfiinţate conform legii nr. 219/2015; 21 de contracte de subvenţie semnate; 21 de IS/ISI ce beneficiază de o vizită de asistenţă tehnică privind implementarea contractului de subvenţie; 21 de IS/ISI care primesc ajutorul de minimis 

 • Rezultat 4: Crearea de noi locuri de muncă în regiunile mai puţin dezvoltate: 105 locuri de muncă create în cadrul entităţilor de economie socială nou înfiinţate.

Rezultate complementare R4, corespunzătoare activităţilor:

A4: 1 metodologie de monitorizare a funcţionarii şi dezvoltării IS/ISI înfiinţate; 21 de entităţi de economie socială monitorizate în vederea implementării planurilor de afaceri; 105 locuri de muncă create; 

 • Rezultat 5: Realizarea unei reţele regionale de întreprinderi sociale, pentru fiecare dintre cele 7 regiuni de dezvoltare.


Rezultate complementare R5, corespunzătoare activităţilor:

A3, Sub-activitatea 3.1. – 1 metodologie de desfăşurare a procesului de consiliere şi mentorat; 21 de persoane care beneficiază de servicii personalizate de consiliere/consultanţă/mentorat; 7 workshop-uri tematice la care vor participa în medie 20 de persoane; 7 reţele regionale create. 

Stadiul proiectului:

 • În data de 20.12.2019, la Hotelul Bulevard Prestige, Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 12, Slatina, județul Olt, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
 • În data de 19.12.2019, la Hotelul Regal, str. Plevnei, nr. 13, Brașov, județul Brașov, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
 • În data de 18.12.2019, la Hotelul Edy’s Royal, Bd. Independenței, nr. 97, Brăila, județul Brăila, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
 • În data de 17.12.2019, la Hotelul Victoria, strada Egalității, nr. 21, Pitești, județul Argeș, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
 • În data de 15.12.2019, la Hotelul Strelitia, str. Simion Bărnuțiu, nr. 44, Timișoara, județul Timiș, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
 • În data de 13.12.2019, la Hotelul Griff, str. Crișan, nr. 21, Zalău, județul Sălaj, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.
 • În data de 12.12.2019, la Restaurant Bizantiq, șos. Rediu, nr. 19, Iași, județul Iași, a avut loc conferința de informare a persoanelor interesate în ceea ce privește posibilitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului și prezentarea informațiilor necesare alături de documentele aferente.

Întrucât nu a fost întrunit numărul minim de persoane eligibile conform angajamentelor asumate prin Cererea de finanțare și Metodologia de selecție a grupului țintă, AID România informează că:

 • se vor decala activitățile, inclusiv sesiunile de instruire în cadrul proiectului;
 • se va prelungi perioada de înscriere în grupul țintă până la atingerea numărului minim de persoane înscrise, inclusiv depunerea formularelor;
 • se va relua activitatea privind cursurile de formare profesională în domeniul Antreprenoriatului social de îndată ce grupul țintă a fost întrunit cu informarea în timp util a celor înscriși.

AID România informează toate persoanele interesate că data de 10.07.2020 este ultima zi de înscriere în Grupul Țintă al proiectului ID 126248, întrucât s-a întrunit numărul de persoane necesare constituirii acestuia, asumat prin Cererea de finanțare. Astfel, dosarele ce vor fi depuse în format fizic/electronic după data de 10.07.2020, ora 17:00, vor face parte din grupul țintă de rezervă al proiectul, trecând pe un loc eligibil numai în situația în care o persoană înscrisă  renunță la calitatea de membru GT. Pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta telefonic/via e-mail.

Documente în consultare


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *