wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

CNMR: Grup de lucru pentru modificarea O.U.G. nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, initiat de catre CNMR, cu participarea Autoritatii de Audit, in urma intalnirii cu conducerea acesteia

Marţi, 18 octombrie a.c., la sediul Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de Conturi, a avut loc o întâlnire oficială între delegația Autorităţii de Audit, condusă de domnul Aron Ioan Popa, Preşedintele instituţiei, precum şi de domnii Ilie Sârbu şi Gheorghe Oană, vicepreşedinţii Autorităţii, și reprezentanții Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR).

Cu acest prilej, reprezentanții Coaliției au informat delegaţia Autorităţii de Audit asupra concluziilor urmare a documentării realizate de către CNMR la Tribunalul Municipiului Bucuresti privind cauzele câştigării de căre Beneficiari a proceselor asupra cheltuielilor declarate neeligibile de către autoritătile/organismele statului membru, respectiv:

1. Aplicarea retroactivă a unor instrucțiuni cu rol de interpretare în aplicarea Regulamentelor Europene și a legislației naționale după ce anterior au fost depuse cereri de rambursare și validate sau nu cheltuieli deja realizate (resurse umane – CIM, conveții civile, achiziții bunuri imobile din FSE);
2. Lipsa finațării continue care a determinat plata cu întârziere a Beneficiarilor/ Prestatorilor/ Executanților și, în consecință, a generat costuri cu dobânzile și penalitățile de întârziere;
3. Fluctuația ridicată de personal în ceea ce privește ofițerii de monitorizare din proiecte;
4. Prevederi necorelate între: Ghidul solicitantului, Ordinul privind cheltuielile eligibile, Codul Fiscal etc. (spre exemplu costuri cu resursele umane pe bază de CIM sau Conveții civile);
5. Interpretarea eronată a categoriilor de experți eligibili care nu este în conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului în baza căruia au fost evaluate respectivele categorii de experți eligibili;
6. Lipsa de decizie a statului membru precum și implementarea eronată a verificărilor de management în ceea ce privește cheltuielile indirecte (decizii de alocare, metodologie de fundamentare care să justifice rezonabilitatea alocării proporționale a cheltuielilor indirecte);
7. Lipsa de coerență în practica administrativă și de rambursare a cheltuielilor de același tip în cereri de rambursare precedente.

Dialogul privind cele 7 puncte a avut loc pe fondul interesului comun privind identificarea şi susţinerea celor mai bune soluţii în vederea remedierii deficienţelor legate de absorbţia fondurilor europene.

Astfel, în urma întâlnirii de lucru, a fost agreată organizarea de întâlniri trimestriale între reprezentanţii Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României şi reprezentanţii Autorităţii de Audit în scopul informării şi găsirii de soluţii pentru eventualele probleme ce pot apărea în procesul de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene. De asemenea, a fost agreată înfiinţarea unui grup de lucru interministerial împreună cu reprezentanţii CNMR, în vederea demarării discuţiilor pentru simplificarea O.U.G. nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, grup în care Autoritatea de Audit sa aibă rol de observator.

Coaliția Națională pentru Modernizarea României este formată din organizaţii nonguvernamentale, sindicate, patronate, administraţia publică, mediul academic şi reprezentanţi ai mediului de afaceri de la nivel central și local.

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.