wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Demisia ministrului Fondurilor Europene, Aura Raducu, la solicitarea prim-ministrului Ciolos, masura salutata de CNMR si ceruta public de-a lungul ultimelor luni

Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR) salută solicitarea premierului Dacian Cilos adresată ministrului Aura Raducu de a demisiona de la conducerea Ministerului Fondurilor Europene, având în vedere defectuosul proces de management de care a dat dovadă doamna Răducu în perioada mandatului.

Încă de la constituire, CNMR a avut ca obiectiv principal accelerarea procesului de absorbție a fondurilor structurale în perioada 2014-2020 prin propunerea unui set concret de măsuri şi evitarea repetării cauzelor care au condus la slaba absorbţie în perioada 2007-2013. Totodată, o bună comunicare şi conlucrare cu Ministerul Fondurilor Europene a fost mereu în atenţia membrilor CNMR, însă acestea au devenit aproape inexistente odată cu numirea doamnei Răducu.

Pornind de la setul de măsuri propus în iulie 2015, CNMR a lucrat, timp de cateva luni, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene și celelalte ministere (de la acea vreme), cu conducerea Senatului și Camerei Deputaților, cu cea a partidelor politice parlamentare, iar rezultatul acestor luni de conlucrări a constat în elaborarea OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi intrarea acesteia în vigoare la 6 octombrie 2015.

În termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a OUG 40/2015 trebuiau emise normele metodologice de aplicare a acesteia. CNMR a oferit sprijin și expertiză şi în realizarea normelor şi a solicitat în repetate rânduri atât vechiului, cât și noului Guvern aprobarea de urgență a normelor metodologice necesare completării cadrului legal cuprins în OUG 40/2015, dar, din păcate, Ministerul Fondurilor Europene a gestionat defectuos acest proces, încălcând legea privind aprobarea normelor metodologice cu 82 de zile după termenul legal stabilit în cadrul OUG 40/2015.

Astfel, la 12 ianuarie a.c., CNMR susţinea, în mod public, că ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu, încălca grav legea prin întârzierile de elaborare şi aprobare ale normelor metodologice, explicând şi efectele avute asupra procesului de absorbție a fondurilor europene în cadrul financiar 2014-2020: prelungire excesivă de către Ministerul Fondurilor Europene a termenelor de lansare publică, evaluare și constractare a proiectelor pentru: mediu, infrastructura rutieră, feroviară, navală, instruirea și pregătirea pentru piața muncii a șomerilor, tinerilor, categoriilor defavorizate, conduc la efecte grave asupra economiei României și asupra aspectelor sociale care țin de piața forței de muncă. La acea dată CNMR solicita atât remedierea de urgenţă a tuturor problemelor sesizate, cât şi urgentarea lansării ghidurilor de finanţare, evaluării şi contractării proiectelor de către Ministerul Fondurilor Europene.

Odată cu adoptarea normelor metodologice, la 3 februarie 2016, membrii CNMR avertizau că întârzierile majore în lansarea noului cadru financiar au condus la pierderea a aproximativ 8 miliarde de euro din exercițiul financiar 2014-2020 şi cereau Guvernului să-i recupereze în perioada următoare proiectelor.

Întârzierea publicării în Monitorul Oficial a normelor metodologice, întârzierea lansării ghidurilor de finanţare, evaluării şi contractării proiectelor de către ministrul Fondurilor Europene, precum şi refuzul MFE de a răspunde solicitărilor de întâlnire cu membrii CNMR în vederea discutării şi găsirii de soluţii au condus la iniţierea de către CNMR a întâlnirii tripartite din data de 15 februarie, la Camera Deputatilor, la Grupul Parlamentar al PNL, la care a fost convocat, de către Grupul Parlamentar, ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu.

Cu această ocazie CNMR i-a cerut ministrului Fondurilor Europene să prezinte un calendar concret și clar, pe care să și-l asume, pentru lansarea ghidurilor pentru programele operaţionale. De asemenea, CNMR a atras din nou atenția asupra întârzierilor semnificative și a efectelor asupra bugetului statului român și cetățenilor României, precizându-i ministrului Fondurilor Europene că îi cere demisia în măsura în care angajamentele asumate în cadrul întâlnirii nu vor fi respectate, respectiv: publicarea în Monitorul Oficial a normelor metodologice necesare completării cadrului legal cuprins în OUG 40/2015 până la 19 februarie, finalizarea programului electronic MySmis și lansarea primului ghid în consultare pentru POCU până la sfârșitul lunii martie, lansarea în consultare și contractare în anul 2016 a aproximativ 50% din totalul alocat POCU, respectarea întocmai a prevederilor OUG 40/2015 realizate și cu sprijinul societății civile (ex: asigurarea ofițerului de proiect, rambursarea în maximum 20 de zile, etc), întâlniri periodice cu membrii Parlamentului și societatea civilă și receptivitate maximă față de aceștia.

TOATE angajamentele asumate la acea dată nu au fost respectate. TOATE încercările CNMR de a rezolva problemele împreună cu MFE au eşuat. Tocmai de aceea în ultimele luni membrii CNMR au solicitat public DEMISIA ministrului Fondurilor Europene. Şi tocmai de aceea salutăm decizia luată astăzi.

Faţă de cele menţionate, dorim să reamintim opiniei publice că lipsa de receptivitate a conducerii MFE din Guvernul premierului Cioloş față de solicitările de întrevedere ale CNMR a început din decembrie 2015.

După mult solicitata întâlnire, din data de 8 decembrie, pe parcursul căreia membrii CNMR au semnalat probleme punctuale, urgente şi stringente – de aspect procedural – apărute în procesul de implementare în perioada 2007-2013 la nivelul instituţiilor şi la nivelul beneficiarilor, iar ministrul Răducu s-a angajat că va face toate eforturile posibile pentru găsirea de urgenţă a unor soluţii legate de cererile de lichidare a plăţilor pentru proiecte, precum şi a cererilor de plată pentru proiecte, comunicarea între CNMR şi MFE nu a mai existat.

Astfel, la 16 decembrie, CNMR solicita ministrului Fondurilor Europene, Aura Răducu, demiterea tuturor directorilor din cadrul MFE, dacă până la 31.12.2015 nu erau rambursate cererile de rambursare aflate la autoritatea de management AM POSDRU, solicitare la care CNMR nu a primit niciun răspuns. Totodată, CNMR a sesizat Comisia pentru afaceri europene din cadrul Camerei Deputaților, în vederea audierii ministrului Fondurilor Europene si directorilor responsabili din cadrul MFE cu privire la dificultățile si neregulile din cadrul programului POSDRU. Ministrul nu a răspuns nici acelei solicitări, CNMR considerând inacceptabil ca un ministru, în acest caz cel al Fondurilor Europene, să refuze participarea la convocarea Parlamentului în vederea prezentării problemelor și soluțiilor care trebuie luate. Aceste refuzuri continue au determinat membrii CNMR să iniţieze, împreună cu Grupul Parlamentar al PNL, întâlnirea în cadrul Grupului Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor.

În acest moment, orice zi de întârziere în zona fondurilor europene este critică pentru România, iar CNMR își exprimă încrederea că premierul Cioloş va numi un nou ministru care împreună cu echipa sa va respecta angajamentele asumate, va urgenta lansarea ghidurilor de finanţare, evaluarea şi contractarea proiectelor, va răspunde dorinţei prim-ministrului Dacian Cioloş ca în cadrul Ministerul Fondurilor Europene să existe o nouă abordare, exprimându-și în acelaşi timp disponibilitatea de a oferi MFE toată expertiza necesară pentru a începe implementarea cât mai rapid a cadrului financiar 2014-2020.

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.