wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Centrul de Investigatii si Analize cere stoparea legiferarii in interes financiar personal. Cazul deputatului Bucur

Centrul de Investigaţii şi Analize (CIA) din cadrul Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR) este o structură formată din jurnalişti de investigaţie şi îşi propune identificarea, într-un mod nepartizan politic, economic sau social, acele cazuri grave în care legea este încălcată sau eludată şi prezentarea acestor cazuri opiniei publice.

De asemenea, abordarea Centrului este una de analiză şi investigaţie factuală şi nu de opinie, prezentând fapte bazate pe documente şi probe. Prin intermediul CNMR, CIA va veni şi cu propuneri de soluţii către Parlament, Guvern şi Justiţie, astfel încât astfel de cazuri grave de încălcare, eludare sau vicii ale legii să fie evitate şi sancţionate. Centrul are în vedere şi investigarea posibilelor abuzuri comise de autorităţi ale statului în raport cu cetăţenii României.

Centrul de Investigaţii şi Analize atrage atenția asupra legiferării în interes personal în Parlamentul României, un conflict de interese tolerat de legislația în vigoare. CIA aduce în discuție un caz grav prin care un deputat își favorizează firma deținută de propriul tată și cere partidelor parlamentare să analizeze situația și să propună soluții astfel încât folosirea pârghiilor parlamentare de către aleși pentru interese financiare personale să înceteze.

Constantin-Alin Bucur este deputat UNPR (fost PPDD) și membru al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Conform declarației de interese a deputatului, tatăl acestuia (Constantin Bucur) are contracte în derulare cu mai multe societăți comerciale sau regii deținute de stat: RADET București, Transelectrica, OPCOM. De la RADET, de exemplu, Constantin Bucur (tatăl deputatului Constantin-Alin Bucur) încasează peste 27 de milioane de lei dintr-un contract obținut prin atribuire directă pe o perioadă de zece ani (cf: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=44&cam=2&leg=2012&pag=6 ).

Constantin Bucur tatăl nu a încheiat în nume personal contracte cu RADET, Transelectrica și OPCOM, ci prin intermediul companiei pe care o deține, Vest Energo SA.

Vest Energo SA este o companie privată (listată pe bursă până de curând, delistată în prezent), deținută majoritar (aproximativ 80%) de către Constantin Bucur, tatăl deputatului Constantin-Alin Bucur. Activitatea principală a Vest Energo SA este exploatarea unei centrale electro-termice (CET) în cogenerare. O astfe; de centrală produce atât energie electrică, cât și energie termică. Energia termică produsă de Vest Energo SA este livrată în totalitate către RADET București și folosită pentru încălzirea cartierelor Drumul Taberei și Militari. Energia electrică produsă de Vest Energo SA este livrată pe piața liberă.

În 2014, deputatul Constantin-Alin Bucur s-a folosit de calitatea sa de deputat pentru a-și favoriza financiar tatăl prin vot, atât în Comisia de industrii și servicii, cât și în plenul Camerei Deputaților.

Pe 14 octombrie 2014, Comisia de industrii și servicii a Camerei Deputaților a avizat favorabil, cu amendamente, proiectul de lege de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanța de urgență a Guvernului viza liberalizarea pieței de gaze naturale, mecanism care, dacă ar fi intrat în vigoare, ar fi dus inclusiv la creșterea prețului la gazele folosite de Vest Energo SA pentru a produce energie electrică și energie termică. Anterior, însă, Guvernul exceptase consumatorii casnici de gaze naturale de la intrarea pe o piață liberalizată a gazelor până în 2018. Practic, Guvernul acordase consumatorilor casnici de gaze naturale o derogare, astfel încât aceștia să nu intre în mecanismul de formare a prețului la gaze pe piața liberă și, implicit, să nu plătească prețuri mai mari la gaze naturale.

O derogare similară au primit, prin amendamente ale Comisiei de industrii și servicii din Camera Deputaților din ședința din 14 octombrie 2014, și centralele electro-termice în cogenerare. Astfel, conform amendamentelor Comisiei de industrii și servicii, au fost impuse două modificări principale: derogarea s-a prelungit până în 2021 (anterior, această derogare funcționa doar până în 2018) și de derogare beneficiau și CET-urile care livrau energie termică populației.

Amendamentele Comisiei de industrii și servicii din Camera Deputaților (cf: http://www.cdep.ro/comisii/industrii/pdf/2014/rp466.pdf ):

– „După aliniatul (3-2) al articolului 177, se introduce un nou aliniat, aliniatul (3-3) cu următorul cuprins: «(3-3) În vederea asigurării nediscriminării între aceleaşi categorii de consumatori, până la sfârşitul perioadei de reglementare, clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei au acelaşi tratament din punct de vedere al asigurării cantităţilor şi preţului de vânzare al gazelor naturale consumate, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementați.”;

– „La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: «b) furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2021 pentru clienţii casnici;»”;

– „La articolul 181 alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: «(5) Preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în concordanţă cu prevederile Calendarului de eliminare treptată a preţurilor reglementate pentru clienţii finali.»”.

Conform documentelor publice ale Comisiei de industrii și servicii din Camera Deputaților, deputatul Constantin-Alin Bucur a participat la ședința Comisiei din 14 octombrie 2014, în care amendamentele menționate au fost propuse și aprobate. Deputatul Bucur a participat și la ședința de plen în care aceste amendamente au fost votate în forma finală a legii și a votat „DA” (cf: http://www.cdep.ro/pls/steno/eVot.Nominal?idv=12162 ).

Astfel, deputatul UNPR (fost PPDD) Constantin-Alin Bucur a votat în favoarea unor reglementări mai favorabile pentru afacerea (Vest Energo SA) unei rude de gradul I (tatăl său). Moral, acesta este un conflict de interese. Legal, însă, votul parlamentar nu poate fi sancționat nici măcar în astfel de situații.

Centrul de Investigaţii şi Analize cere grupurilor politice din Parlamentul României să analizeze acest caz, dar și alte potențiale cazuri, și să ofere soluții legislative pentru corectarea acestui tip de anomalii de integritate.
Aceste fapte pot face, însă, obiectul unei cercetări penale, legea penală, spre deosebire de legea ANI, sancţionând astfel de fapte.

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.