wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

CNMR a creat din nou consens privind pachetul legislativ al achizitiilor publice

Cea de-a doua dezbatere publică a pachetului legislativ privind achiziţiile publice, din seria iniţiată de Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR), a avut loc astăzi la Camera Deputaţilor împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.

Reprezentanţi ai Coalitiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR), dintre care amintim Camera Auditorilor Financiari din România, Patronatul European al Întreprinzătorilor cu Dizabilităţi (PEID), SINDALIMENTA-FSIA prin ANSA, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Asociaţia Administratorilor Publici din România, etc, au prezentat şi înaintat membrilor Grupurilor Parlamentare ale PSD, PNL şi UDMR, vicepreşedinţilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Ioan Cupşa şi Ciprian Nica, vicepreşedintelui Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Cseke Atilla, precum şi deputatului Antal István, membru al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, propuneri de amendamente clare şi observaţii cu privire la noul proiect de lege privind achizitiile publice (clasice), menite să aducă clarificări, modificări, completări şi îmbunătăţiri acestei legislaţii.

Clarificări privind pragul minim pentru achiziţii directe, exercitarea controlului ex-post sau introducerea criteriului tehnico-economic în locul preţului cel mai scăzut, sunt doar câteva dintre temele pentru care astăzi a existat consens din partea tuturor celor prezenţi.

O propunere care a atras atenţia şi va fi analizată a fost aceea a Patronatului European al Întreprinzătorilor cu Dizabilităţi (PEID), care prevede ca accesul la procedura de atribuire a achiziţiilor publice să fie permisă tuturor societăţilor comerciale, indiferent dacă sunt unităţi protejate sau nu. Unităţle protejate pot participa la orice achiziţie publică indiferent dacă autoritatea contractantă a menţionat sau nu acest lucru în mod explicit în anunțul/invitația de participare la procedura de atribuire.

De asemenea, membrii CNMR au transmis zeci de amendamente la pachetul vizând legislatia achiziţiilor publice ce urmează a fi analizate şi transformate în amendamente.

Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Nicuşor Marian Buică, prezent la dezbatere, a solicitat atât societăţii civile, reprezentată de Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR), cât şi reprezentanţilor Camerei Deputaţilor ca dezbaterile publice a noii legislaţii a achiziţiilor publice să se desfăşoare cu celeritate, astfel încât până la data de 18 aprilie a.c. pachetul legislativ să fie aprobat.

La intâlnire au fost mai fost prezenţi Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Sirma Caraman, conducerea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), precum şi conducerea Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC).

Ultima dezbatere solicitată şi organizată împreună cu CNMR pe marginea acestui pachet legislativ va avea loc marţi, 8 martie 2016.

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.