wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

CNMR: solicitam ministrului fondurilor europene demiterea tuturor directorilor din cadrul M.F.E., daca pana la 31.12.2015 nu vor fi rambursate cererile de rambursare aflate la autoritatea de management AM POSDRU

CNMR a sesizat Comisia pentru Afaceri Europene din cadrul Camerei Deputaților, in vederea audierii ministrului fondurilor europene si directorilor responsabili din cadrul M.F.E. cu privire la dificultățile si neregulile din cadrul programului POSDRU

In data de 16 decembrie 2015, membrii Coalitiei Naționale pentru Modernizarea României au transmis o adresă către doamna Ministru a Fondurilor Europene, Aura Carmen Răducu, prin care i-au fost semnalate următoarele probleme:

– imposibilitatea rambursării si validării de către AM POSDRU a miilor de cereri de rambursare aflate la Ministerul Fondurilor Europene, in timp util pentru inchiderea proiectelor, pentru organizațiile beneficiare de fonduri POSDRU (ONG-uri, IMM-uri, sindicate, patronate, etc);

– ineficiența Ministerului Fondurilor Europene in menținerea angajamentelor asumate față de CNMR si de toți beneficiarii de fonduri europene, respectiv: validarea si plata tuturor cererilor de rambursare aflate la AM POSDRU, in timp util pentru inchiderea proiectelor, lansarea call-urilor, in cel mai scurt timp posibil, la nivelul tuturor programelor gestionațe si efectuarea plății pentru cele 257 de cereri de lichidare, in timp util, astfel incât proiectele să poată fi finalizate.

– inadmisibilatea incadrării in bugetul de stat, si nu in bugetul UE, a plăților aferente cererilor de rambursare depuse la autoritatea de management.

Având in vedere situația dramatică prin care trec mii de agenți economici, ONG-uri, sindicate, patronate, care, la rândul lor, nu vor putea efectua plata pentru salariile angajaților si, pe cale de consecință, zeci de mii de familii din România vor fi afectate, in preajma sărbătorilor de iarnă, din culpa Ministerului Fondurilor Europene, CNMR a solicitat o intâlnire de urgență, pentru a lămuri cât mai curând motivele ce au stat la baza acestei situații, precum si stadiul pe care Ministerul il preconizează la data de 31.12.2015.

De asemenea, Coaliția a solicitat efectuarea unei anchete interne si demiterea tuturor directorilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, responsabili pentru situația creată in timp.

Apariţii media:

http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/12/17/comunicat-de-presa-coalitia-nationala-pentru-modernizarea-romaniei-13-18-06

http://www.palo.ro/a/comunicat-de-pres%C4%83-coali%C8%9Bia-na%C8%9Bional%C4%83-pentru-modernizarea-rom%C3%A2niei-134988

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.