wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Noua Ordonanta de Urgenta aprobata de Guvern privind gestionarea fondurilor europene, o victorie a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei

În decursul ultimelor luni, Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR) a propus şi susţinut în multiplele întâlniri cu domnul Marius Nica, Ministrul Fondurilor Europene şi cu ceilalţi decidenţi de la nivelul Guvernului şi Parlamentului României mai multe măsuri în vederea simplificării şi accesării fondurilor structurale în perioada de programare 2014-2020, acestea fiind acceptate şi preluate de către Guvern în Ordonanţa de Urgenţă de astăzi, respectiv:

1. Asigurarea unui termen de rambursare la 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare, în condițiile furnizării tuturor documentelor necesare.

Art.21 (3)
În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

2. Extinderea termenului de 20 de zile lucrătoare cu maximum 10 zile lucrătoare, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească această perioadă, în cazul solicitărilor unor documente adiţionale sau clarificări din partea autorităţii de management.

Art. 21 (4)
Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (3) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

3. Sancţionarea disciplinară a personalului din cadrul autorităţii de management/organismului intermediar cu responsabilităţi în verificarea şi decontarea cererii de rambursare.

Art. 21 (9)
Nerespectarea prevederilor alin. (3), (4), (5) și (6) de către personalul din cadrul autorității de management/organismului intermediar cu responsabilități în verificarea și decontarea cererii de rambursare constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislația în vigoare și/sau a prevederilor contractelor de finanțare.

4. Virarea rambursărilor validate de către Autoritatea de Management direct în contul partenerului, nu prin intermediul beneficiarului.

5. Acordul de parteneriat să devină parte integrantă a contractului/ordinului/deciziei de finanțare.

Art. 21 (8)
Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanțare și a prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.

6. Asigurarea de prefinanţare de 30% la începutul proiectului sau asigurarea de prefinanțare continuă, pentru sectorul non-profit şi nu numai, pe întreaga durată a implementării proiectelor, pentru cheltuieli aferente salariilor, onorariilor aferente activităţilor independente, subvenţiilor, burselor, premiilor, precum şi cheltuielilor cu deplasările, prin emiterea unui ştat estimativ, în tranșe, pentru o perioadă de maxim 3 luni.

ART. 15
(1) Pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvențiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităților independente desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare si cheltuielile cu deplasările, se acorda beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la art.6 alin.(1)-(4) şi alin.(6), în tranșe, o prefinanțare care reprezintă contravaloarea acestor cheltuieli calculată pentru o perioadă de maxim 3 luni, la solicitarea acestora.
(2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului/ordinului/deciziei de finanțare și a prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.

De asemenea, în cadrul grupurilor de lucru comune ale CNMR şi Ministerului Fondurilor Europene, Guvernului, Parlamentului, Coaliţia a mai propus Guvernului şi alte măsuri importante pentru simplificarea şi implementarea proiectelor în cadrul financiar 2014-2020.

Aceste propuneri au fost agreate şi concretizate prin:
• Instrucţiunea Ministrului Fondurilor Europene prin care s-a aprobat asigurarea unei cofinanțări de maximum 2% pentru sectorul non-guvernamental şi non-profit (ONG-uri, sindicate, patronate, Camera de Comerţ şi Industrie a României, camerele bilaterale);
• Instrucţiunea Ministrului Fondurilor Europene prin care s-a aprobat introducerea ofiţerului de proiect la nivelul tuturor autorităților de management;
• Ordonanţă nr. 30/2015 din 26 august 2015 prin care s-a adoptat:
asigurarea unor măsuri tranzitorii din cadrul OUG nr. 64/2009 privind implementarea unor proiecte din fonduri europene, precum şi
eliminarea numărului maxim de funcţionari publici remuneraţi la nivelul unei instituţii publice.

Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României va continua să fie un partener al tuturor instituţiilor statului prin furnizarea de expertiză în vederea simplificării şi creşterii absorbţiei fondurilor structurale, dar în acelaşi timp un organism de monitorizare şi avertizare publică în cazul eventualelor derapaje.

Alexandru CUMPĂNAŞU
Secretar General
Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României

Aparitii media:

http://www.realitatea.net/masuri-ce-simplifica-procedurile-in-accesarea-fondurilor-structurale-preluate-de-guvern-intr-o-oug_1796204.html

http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/09/23/comunicat-de-presa-coalitia-nationala-pentru-modernizarea-romaniei-19-37-29

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.