wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Intalnirea reprezentantilor CSM cu membrii Coalitiei Nationale pentru Absorbtia Fondurilor Structurale

În cursul zilei de azi, 28 august 2015, domnul procuror Bogdan Gabor, vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul judecător Mircea Aron, membru al Consiliului şi reprezentanţi ai aparatului tehnic au avut o întâlnire de lucru cu delegaţia reprezentanţilor Coaliţiei Naţionale pentru Absorbţia Fondurilor Structurale (CNAFS).

Întâlnirea a avut ca scop identificarea unor măsuri eficiente de optimizare a mecanismelor de absorbţie a fondurilor structurale europene dedicate sistemului judiciar.

Aceasta s-a desfăşurat în contextul în care, pentru prima dată, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 în cadrul obiectivelor specifice 1.3 „Dezvoltarea şi implementarea de sisteme standard şi instrumente moderne şi eficiente de management la nivelul instituţiilor din sistemul judiciar” şi 2.3 „Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia”, sunt finanțate acțiuni dedicate sistemului judiciar, fiind alocat un buget total de aproximativ 100 milioane de euro pentru întreaga durată a exerciţiului financiar (2014-2020).

Reprezentanţii Coaliţiei au prezentat măsurile propuse în vederea accelerării accesării fondurilor structurale în perioada de programare 2014 – 2020, context în care reprezentanţii Consiliului au apreciat că demersurile şi măsurile propuse prezintă interes general şi sunt importante pentru simplificarea procedurilor administrative care contribuie la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale.

Ca rezultat concret al întâlnirii de lucru, s-a agreat a fi supusă analizei Secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de sesizare a Inspecției Judiciare pentru a face verificări cu privire la respectarea dispozițiilor legale privind celeritatea procedurilor judiciare în domeniul achizițiilor publice având ca obiect accesarea fondurilor europene.

Un alt obiectiv reliefat în cadrul discuțiilor privește necesitatea efectuării unei analize statistice a situațiilor în care sesizările anonime în domeniul accesării fondurilor europene au condus la rezultate concrete, urmând ca și acest aspect să fie supus analizei Secțiilor CSM, în vederea sesizăriii Inspecției Judiciare.

În baza analizei, în situația în care se impune, vor fi propuse măsuri și recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ primar și secundar în acest domeniu.

Reprezentanții Consiliului au informat delegația Coaliției în legătură cu sesizarea Ministerului Justiției, printre altele, cu propunerea de completare a OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu un nou articol, 16 ind.1, care să reglementeze taxele de timbru în cererile din materia achizițiilor publice, cu următorul cuprins:

„Art. 16 ind 1 – (1) În materia achiziţiilor publice, cererile se taxează după cum urmează:
a) plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în condiţiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 3, prin raportare la valoarea estimată a contractului sau, în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot contestat;
b) cererile evaluabile în bani introduse, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, la instanţele judecătoreşti, având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează în funcţie de valoare potrivit prevederilor art. 3;
c) cererile neevaluabile în bani se taxează cu o sumă fixă.” (urmând a fi determinat un cuantum majorat faţă de cel actual de 4 lei)
Membrii Coaliţiei au luat act de propunere şi susţin demersurile CSM.

Participanții au convenit stabilirea unor modalități comune de colaborare în scopul identificării unor proceduri optime de promovare a educației juridice în mediile în care accesul cetățenilor la informație este limitat, precum și eficientizarea comunicării cu societatea civilă.

La finalul reuniunii, reprezentanţii Consiliului au salutat iniţiativa Coaliţiei Naţionale pentru Absorbţia Fondurilor Structurale şi şi-au exprimat susţinerea pentru atingerea obiectivelor propuse, în limitele competenţelor legale.

Coaliţia Naţională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale este formată din peste 40 de organizaţii nonguvernamentale, sindicate, patronate şi reprezentanţi ai mediului de afaceri de la nivel central şi local.

La întâlnirea de astăzi au fost prezente: Asociaţia pentru Implementarea Democrației (AID), Consiliul Naţional al Rectorilor, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Naţională Sindicală ALMA MATER, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Poliţie „SED LEX”, Asociația Municipiilor din România, Federația Patronatelor din Turism și Servicii, Asociaţia pentru Integritate Publică, Institutul Naţional pentru Managementul Conflictelor (INMC) şi Academia Leaders4Romania.

Aparitii media:

http://www.caleaeuropeana.ro/intalnirea-reprezentantilor-csm-cu-membrii-coalitiei-nationale-pentru-absorbtia-fondurilor-structurale/

http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/08/28/comunicat-de-presa-csm-16-07-37

http://www.realitatea.net/comunicat-de-presa-privind-intalnirea-reprezentantilor-csm-cu-liderii-coalitiei-nationale-pentru-absorbtia-fondurilor-structurale_1780440.html

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/comunicat-de-presa-privind-intalnirea-reprezentantilor-csm-cu-liderii-coalitiei-nationale-pentru-absorbtia-fondurilor-structurale-286518

http://index-stiri.ro/150828/comunicat-de-presa-privind-intalnirea-reprezentantilor-csm-cu-liderii-coalitiei-nationale-pentru-abs-2673142

http://www.stiri-live.ro/stiri/comunicat-de-presa-privind-intalnirea-reprezentantilor-csm-cu-liderii-coalitiei-nationale-pentru-absorbtia-fondurilor-structurale-282438.html

Contact: Secretariatul General al CNAFS
Telefon 021 311 51 96
Fax 021 313 34 39

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.