wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Intalnire oficiala de lucru intre domnul Ministru Robert Cazanciuc si reprezentantii Coalitiei Nationale pentru Absorbtia Fondurilor Structurale

Seria întâlnirilor de lucru a Coaliției Naționale pentru Absorbția Fondurilor Structurale (CNAFS) pe tema absorbției fondurilor europene a continuat astăzi, 21 august 2015, de această dată cu domnul Ministru Robert Cazanciuc, la sediul Ministerului Justiţiei.

Dialogul a avut loc pe fondul interesului comun privind identificarea celor mai bune măsuri pentru optimizarea mecanismelor de absorbție a fondurilor structurale, având în vedere şi faptul că, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, pentru prima dată sunt finanțate acțiuni dedicate sistemului judiciar, în cadrul obiectivelor specifice 1.3 „Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar” și 2.3 „Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia”, cu un buget total alocat de aproximativ 100 milioane de euro pentru întreaga durată a exerciţiului financiar (2014-2020).

Cu acest prilej, reprezentanții Coaliției au prezentat setul de măsuri agreat deja cu miniștrii de resort, respectiv: asigurarea unei cofinanțări de maxim 2% pentru sectorul non-profit; asigurarea unui termen de rambursare la 20 de zile, în condițiile furnizării tuturor documentelor necesare; asigurarea de prefinanțare continuă, pentru sectorul non-profit, pe întreaga durată a implementării proiectelor, pentru cheltuielile cu personalul, prin tranșe trimestriale / prefinanţare de 30% la începutul proiectului; introducerea responsabilului de proiect, la nivelul tuturor autorităților de management, domnul Ministru Cazanciuc manifestându-şi interesul şi susţinerea faţă de măsurile propuse, considerând binevenit orice demers care este de natură a simplifica procedurile administrative și a conduce la creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale.

În ceea ce priveşte implicarea Ministerului Justiţiei în procesul de absorbţie a fondurilor europene în cadrul celor 2 obiective specifice ale POCA, având în vedere că se finanțează doar proiecte care sunt în concordanță cu obiectivele și măsurile prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 și în Planul de acțiuni aferent, domnul Ministru Cazanciuc a precizat că proiectul Planului de acțiuni va fi supus dezbaterii publice la începutul lunii septembrie, urmând ca Ghidul solicitantului pentru Obiectivul 1.3 al POCA privind implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar să fie realizat şi publicat până la sfârşitul lunii septembrie 2015.

În ceea ce priveste Ghidul solicitantului pentru Obiectivul 2.3 al POCA privind transparenţa şi integritatea în sistemul judiciar, CNAFS a propus Ministrului Justiţiei asigurarea eligibilităţii societăţii civile (patronate, sindicate, federaţii, organizaţii non-guvernamentale, etc.) în cadrul acestui obiectiv. Ministrul Justiţiei a fost de acord cu propunerea Coaliţiei, fiind preconizat ca Ghidul aferent acestui obiectiv să fie finalizat pe parcursul lunii octombrie.

În ceea ce priveşte stabilirea grupurilor ţintă din cadrul Ghidului solicitantului, membrii Coaliţiei i-au solicitat domnului Ministru să acorde o atenţie sporită educării juridice a persoanelor care nu au acces la informare şi la mijloace electronice, Ministrul Justiţiei sprijinind această abordare, existând acțiuni care pot fi finanțate din fonduri POCA, dedicate grupurilor defavorizate.

De asemenea, referitor la subiectul ridicat în discuţie de către domnul Simion Hancescu, Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), privind acordarea dascălului a statutului de autoritate publică, domnul Ministru şi-a exprimat disponibilitatea pentru o analiză aprofundată a propunerii și pentru o ulterioară consultare pe această temă.

De asemenea, părţile prezente la discuţii au fost de acord că este necesară căutarea de soluţii pentru o practică unitară în actul de justiţie, pentru creşterea încrederii în deciziile judecătorilor, pentru creşterea încrederii în actul de justiţie.

Domnul Ministru a menţionat totodată un proiect european de succes derulat de Ministerul Justiției, cu impact pentru publicul larg, în cadrul căruia a fost dezvoltat Portalul legislativ (http://legislatie.just.ro/). Prin intermediul acestuia, începând din luna ianuarie 2015, Ministerul Justiției asigură accesul gratuit al oricărei persoane interesate la legislația națională, în formă actualizată și consolidată. De asemenea, domnul Ministru Cazanciuc a reamintit faptul că încă de la sfârşitul lui 2014 instanţele de judecată au posibilitatea de a prezenta, la cererea persoanelor care au legatura cu dosarele, în format electronic anumite documente.

Coaliția Națională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale este formată din peste 40 organizaţii nonguvernamentale, sindicate, patronate şi reprezentanţi ai mediului de afaceri de la nivel central și local.
La întâlnirea de astăzi au fost prezente: Asociaţia pentru Implementarea Democrației (AID), Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Poliţie “SED LEX”, Asociația pentru Integritate Publică, Asociaţia pentru Bună Guvernare, Federaţia Patronatelor din Turism şi Servicii, Fundaţia Progres prin Educaţie (FPE) şi Academia Leaders4Romania.

Contact: Secretariatul General al CNAFS
Telefon 021 311 51 96
Fax 021 313 34 39

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.