wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Coalitia Nationala pentru Absorbtia Fondurilor Structurale – intalnire de lucru cu domnul ministru Sorin Cimpeanu la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Coaliția Națională pentru Absorbția Fondurilor Structurale a continuat astăzi, 27 iulie 2015, seria întâlnirilor de lucru pe tema absorbției fondurilor europene, de această dată cu domnul ministru Sorin Cîmpeanu, la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. În cadrul acestei întâlniri, domnul Ministru şi-a manifestat interesul şi susţinerea faţă de majoritatea măsurilor propuse de către Coaliţia Naţională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale, în vederea accelerării accesării fondurilor structurale în perioada de programare 2014-2020, dintre care le evidenţiem pe cele care au prezentat un interes deosebit:

 1. Susţinerea simplificării procedurilor de rambursare la nivelul Autorităţilor de Management, pentru efectuarea acestora în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la depunerea acestora, cu condiţia ca beneficiarul să îndeplinească şi să respecte toate condiţiile;
 2. Susţinerea aplicării unei rate a cofinanţării de maximum 2% pentru beneficiarii şi partenerii ONG, universităţi, patronate, sindicate şi alte entităţi non-profit indiferent de regiune şi atât timp cât proiectul nu se supune ajutorului de la stat;
 3. Asigurarea unei rate de prefinanţare în cazul partenerilor ONG, universităţi, patronate, sindicate, alţi parteneri neguvernamentali, pentru cheltuielile de personal aferente proiectelor, prin acordarea in avans a sumelor necesare pentru plata personalului din 3 luni în 3 luni, corelată cu responsabilitatea beneficiarilor de a depune cererile de rambursare aferente acestor cheltuieli în termen de maxim 6 luni de la acordarea prefinanțării.
 4. Stabilirea unei proceduri de comunicare la nivelul autorităților de management/organisme intermediare prin desemnarea unui ofițer de proiect responsabil cu interacțiunea cu beneficiarii proiectelor. Excepție face POSDRU pentru care este necesară o analiză suplimentară.
 5. Crearea unor grupuri de consultare județene ale Coaliției cu Prefecții și structurile deconcentrate cu responsabilități în absorbția fondurilor structurale.

De asemenea, membrii Coaliției și domnul Ministru au căzut de comun acord să sprijine și alte măsuri, şi anume:

 1. Crearea la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene a unui post / fracțiune de post cu atribuții în gestionarea proiectelor cu fonduri europene.
 2. Organizarea unei întâlniri cu conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) în vederea discutării posibilităților de deblocare a posturilor disponibile din cadrul OI MECS.
 3. Delegarea unui număr de 30 de ofițeri de verificare din cadrul Organismelor Intermediare locale și/sau regionale ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT).
 4. Consolidarea capacității administrative prin desemnarea unui singur Organism Intermediar pentru POCU (axa 6).
 5. Eliminarea discrepanțelor de salarizare existente la nivelul OI/AM între angajații contractuali și funcționarii publici.
 6. Salarizarea conform ghidurilor a personalului angajat propriu al beneficiarilor instituții publice care sunt implicați în proiecte.
 7. Evaluarea acordului de parteneriat să se facă doar în perioada de evaluare. Analiza parteneriatului, ulterior contractării, să cadă în sarcina și răspunderea organismului finanțator / autorității contractante.
 8. Responsabilizarea auditorilor financiari din proiecte prin echivalarea verificărilor acestora cu verificarea efectuată de ofițerul tip A (conform procedurilor aplicabile) şi implementarea unor proceduri de verificare pe bază de eşantion reprezentativ.
 9. Crearea unui corp profesionalizat de experți evaluatori (pentru cereri de proiecte) pentru domeniul educației și formării profesionale.
 10. Furnizarea de delegare de competențe către coordonatorul regional pentru semnarea de documente în vederea implementării proiectelor la nivelul național.
 11. Expertul contabil externalizat și auditorul financiar angajați de către Beneficiari în cadrul proiectelor să se mențină responsabili în solidar cu Benefiarii și după finalizarea perioadei de implementare a proiectelor.
 12. Orice instrucțiune vizand implementarea proiectelor să se aplice de la momentul intrării în vigoare, NU retroactiv.

Totodată, membrii Coaliției și ai MECS susțin necesitatea păstrării Organismelor Intermediare din sectorul educației și al cercetării la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, responsabil cu implementarea politicilor publice mai sus-menţionate. Coaliția Națională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale este formată din peste 30 organizaţii nonguvernamentale, sindicate, patronate şi reprezentanţi ai mediului de afaceri de la nivel central și local. Dintre acestea, la întâlnirea de astăzi au fost prezente: Asociaţia pentru Implementarea Democrației (AID), Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară (SINDALIMENTA – FSIA), Calea Europeană, Asociaţia pentru Bună Guvernare, Federaţia Patronatelor din Turism şi Servicii şi Academia Leaders4Romania. Seria întâlnirilor de lucru a Coaliţiei Naţionale pentru Absorbţia Fondurilor Structurale va continua și cu alți miniştri responsabili de absorbţia fondurilor structurale în efortul său de a aduce la cunoştinţa decidenţilor problemele cu care se confruntă beneficiarii, dar şi de a identifica de comun acord soluţii care să flexibilizeze sistemul de accesare a fondurilor structurale către beneficiari.

Apariții media:

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.