wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

COALITIA NATIONALA PENTRU ABSORBTIA FONDURILOR STRUCTURALE: INTALNIRE DE LUCRU CU DOMNUL MINISTRU MARIUS NICA LA SEDIUL MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE

Coaliția Națională pentru Absorbția Fondurilor Structurale şi-a continuat astăzi, 24.07.2015, seria întâlnirilor de lucru pe tema absorbției fondurilor europene, de această dată cu domnul ministru Marius Nica, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, cu participarea ministrului Finanțelor Publice Eugen Teodorovici.

În cadrul acestei întâlniri domnul Ministru şi-a manifestat interesul şi susţinerea faţă de majoritatea măsurilor propuse de către Coaliţia Naţională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale, în vederea accelerării accesării fondurilor structurale în perioada de programare 2014-2020, dintre care le evidenţiem pe cele care au prezentat un interes deosebit:

1. Susţinerea simplificării procedurilor de rambursare la nivelul Autorităţilor de Management, pentru efectuarea acestora în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la depunerea acestora, cu condiţia ca beneficiarul să îndeplinească şi să respecte toate condiţiile;
2. Susţinerea aplicării unei rate a cofinanţării de maximum 2% pentru beneficiarii şi partenerii ONG, universităţi, patronate, sindicate şi alte entităţi non-profit indiferent de regiune şi atât timp cât proiectul nu se supune ajutorului de la stat;
3. Asigurarea unei rate de prefinanţare în cazul partenerilor ONG, universităţi, patronate, sindicate, alţi parteneri neguvernamentali, pentru cheltuielile de personal aferente proiectelor, prin acordarea in avans a sumelor necesare pentru plata personalului din 3 luni în 3 luni, corelată cu responsabilitatea beneficiarilor de a depune cererile de rambursare aferente acestor cheltuieli în termen de maxim 6 luni de la acordarea prefinanțării.
4. Stabilirea unei proceduri de comunicare la nivelul autorităților de management/organisme intermediare prin desemnarea unui ofițer de proiect responsabil cu interacțiunea cu beneficiarii proiectelor. Excepție face POSDRU pentru care este necesară o analiză suplimentară.

Coaliția Naţională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale împreună cu ministrul fondurilor europene au stabilit organizarea unor întâlniri trimestriale sau ori de câte ori una din părți solicită acest lucru.

Setul complet de măsuri propuse de către Coaliţia Naţională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale în vederea accelerării accesării fondurilor structurale în perioada de programare 2014-2020 îl regăsiţi anexat.

Coaliția Națională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale este formată din peste 30 organizaţii nonguvernamentale, sindicate, patronate şi reprezentanţi ai mediului de afaceri de la nivel central și local. Dintre acestea, la întâlnirea de astăzi au fost prezente: Asociaţia pentru Implementarea Democrației (AID), Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie (ARES), Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Asociaţia pentru Bună Guvernare, Asociaţia pentru Integritate Publică, Federaţia Patronatelor din Turism şi Servicii, Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară- SINDALIMENTA şi Academia Leaders4Romania.

Seria întâlnirilor de lucru a Coaliţiei Naţionale pentru Absorbţia Fondurilor Structurale va continua cu alți miniştrii responsabili de absorbţia fondurilor structurale în efortul său de a aduce la cunoştinţa decidenţilor problemele cu care se confruntă beneficiarii, dar şi de a identifica de comun acord soluţii care să flexibilizeze sistemul de accesare a fondurilor structurale către beneficiari.

ANEXA: Masuri propuse_Coalitia Nationala pentru Absorbtia Fondurilor Structurale

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.