wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir

Coalitia Nationala pentru Absorbtia Fondurilor Structurale : intalnire de lucru la sediul MADR cu domnul Ministru Daniel Constantin

Coaliția Națională pentru Absorbția Fondurilor Structurale a avut astăzi, 22 iulie 2015, prima întâlnire de lucru la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu domnul Ministru Daniel Constantin şi echipa domniei sale, pe tema absorbției fondurilor europene destinate agriculturii şi dezvoltării rurale.

În cadrul acestei întâlniri au fost abordate următoarele teme:

1. Debirocratizarea sistemului de evaluare, implementare şi control a proiectelor finanţate prin FEADR;
2. Transparentizarea procesului de absorbţie a fondurilor europene destinate agriculturii;
3. Creşterea responsabilităţii atât a funcţionarilor din cadrul autorităţii de management, cât şi a beneficiarilor în ceea ce priveşte respectarea termenelor de rambursare;
4. Motivarea financiară a personalului implicat în derularea proiectelor (contabili, juriști, personal responsabil cu achizițiile publice, alte categorii de personal din structurile de suport).

De asemenea, domnul Ministru a adus în atenția celor prezenţi o serie de simplificări care să conducă la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor destinate agriculturii, şi anume:

– În cazul beneficiarilor privați: simplificarea procedurilor de achiziții private prin introducerea unei baze de date cu preţuri de referinţă; posibilitatea depunerii proiectelor exclusiv on-line; punerea la dispoziţia solicitanţilor a unor proiecte tip pentru anumite măsuri; sesiunile de depunere a proiectelor vor fi continue în perioada ianuarie-octombrie a fiecărui an cu evaluări lunare în funcţie de un prag de calitate stabilit; verificările pe teren nu vor mai fi efectuate la fiecare tranşă de plată în parte.

– În cazul beneficiarilor publici: simplificarea procedurilor de obținere a acordurilor și avizelor de la diferite instituții; solicitarea avizelor si acordurilor la momentul contractării proiectelor şi nu la momentul depunerii cererilor de finanţare; acordarea avansurilor în cuantum de 50% după finalizarea unei singure achiziţii; decontarea TVA încă de la prima cerere de plată;

O altă problemă extrem de importantă subliniată în cadrul întâlnirii de către domnul Ministru a fost cea legată de necesitatea existenței unor pachete de creditare pentru asigurarea cofinanţării beneficiarilor.

Din Coaliția Națională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale fac parte peste 30 organizaţii nonguvernamentale, sindicate, patronate şi reprezentanţi ai mediului de afaceri de la nivel central și local. Dintre acestea enumerăm doar câteva dintre cele care au participat la întâlnire: Asociaţia pentru Implementarea Democrației (AID), LAPAR, SINDALIMENTA-FSIA, Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie (ARES), Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Calea Europeană, Asociaţia pentru Bună Guvernare, Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater şi Academia Leaders4Romania.

Coaliţia Naţională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale va continua seria întâlnirilor de lucru cu miniştrii responsabili de absorbţia fondurilor structurale în efortul său de a aduce la cunoştinţa decidenţilor problemele cu care se confruntă beneficiarii, dar şi de a identifica de comun acord soluţii care să flexibilizeze sistemul de acordare a fondurilor structurale către beneficiari.

Această intrare a fost publicată în Stiri . Pune legătura în semnele de carte.