wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir
25 martie 2019

Administratie publica

Crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace, în beneficiul societății românești şi al cetăţenilor, se poate realiza numai prin creşterea transparenţei decizionale, creşterea nivelului de cunoştinte şi instruire al personalului în domenii cheie de activitate, prin prevenirea, descoperirea şi sancţionarea corupţiei, prin promovarea permanentă a normelor etice şi de conduită, prin dezvoltarea şi implementarea de măsuri şi programe care să consolideze integritatea şi să conducă la responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi în gestionarea fondurilor publice.

Demersurile şi iniţiativele Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei în acest domeniu se axează pe activităţi ce urmăresc: creşterea transparenţei şi a responsabilităţii la nivelul administraţiei publice centrale şi locale îndeosebi în ceea ce priveşte relaţia cu cetăţenii şi calitatea serviciilor oferite acestora, promovarea schimbării de perspectivă în procesul de elaborare şi monitorizare a politicilor publice (abordare care să pornească de la problemele şi provocările existente la nivel local către nivelul central), participare la procesele de elaborare și monitorizare a strategiilor naționale în domeniul prevenirii și combaterii corupției, cât și a celor sectoriale sau instituționale, (linkuri catre Strategia Națională Anticorupție 2012-2015, Strategia Națională pentru Promovarea Responsabilității Socială 2011-2016, Strategia Anticorupție în Educație ș.a.), dezvoltarea şi furnizarea de programe de instruire pentru funcţionarii publici de la nivel central şi local, realizarea de analize, studii şi sondaje cu privire la aspecte relevante care vizează modul în care funcţionează administraţia publică, oferirea de suport şi expertiză în dezvoltarea şi implementarea de politici anticorupţie.